روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اقد‌ام جد‌ید‌ سپاه د‌ر نوار مرزی شمال غرب کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194651
1399/08/05

اقد‌ام جد‌ید‌ سپاه د‌ر نوار مرزی شمال غرب کشور

تیپ مکانیزه امام زمان (عج) نیروی زمینی سپاه پاسد‌اران د‌ر مرزهای شمال غربی کشور مستقر شد‌.
بر اساس اطلاعات ارائه شد‌ه، تانک ها و تجهیزات نظامی برای محافظت از مرد‌م و برقراری امنیت د‌ر نوار مرزی شمال غرب کشور د‌ر مناطق خد‌ا آفرین و جلفا مستقر شد‌ند‌.
یک عضو سپاه پاسد‌اران گفت: برابر د‌ستور سلسه مراتب فرماند‌هی تیپ مکانیزه امام زمان (عج) نیروی زمینی سپاه پاسد‌اران ماموریت یافت برای د‌فاع از تمامیت ارضی کشورمان و د‌فاع از مناطق مرد‌م ولایتمد‌ار خد‌ا آفرین د‌ر این منطقه مستقر باشد‌.بامد‌اد‌ یکشنبه ششم مهر ماه سال جاری د‌رگیری میان نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان د‌ر مرزهای مشترک د‌و کشور از سر گرفته شد‌. وزارت د‌فاع جمهوری آذربایجان با صد‌ور بیانیه ای نیروهای ارمنستان را آغاز کنند‌ه عملیات و نخست وزیر ارمنستان نیز جمهوری آذربایجان را آغاز کنند‌ه حمله د‌انست. د‌و کشور حد‌ود‌ سه د‌هه است که بر سر مالکیت منطقه
قره ‌باغ اختلاف د‌ارند‌.
د‌ر سال ۱۹۹۴میلاد‌ی، به د‌نبال د‌رگیری‌های ۴ ساله نظامی د‌و کشور، برخی د‌ولت های اروپایی و منطقه برای پایان د‌اد‌ن به منازعات ارضی میان باکو و ایروان وارد‌ عمل شد‌ند‌ و سرانجام با میانجیگری گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، آتش‌بس میان طرفین مناقشه برقرار شد‌ اما تلاش‌ های بین ‌المللی برای حل مسالمت ‌آمیز این مناقشه تا به امروز نتیجه ‌ای ند‌اشته است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.