روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
الهي! لطفت را هرگز از ما نگير كه هيچ كاري بي نظر تو به سامان نمي رسد‌‌‌‌... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194660
1399/08/05

الهي! لطفت را هرگز از ما نگير كه هيچ كاري بي نظر تو به سامان نمي رسد‌‌‌‌...

خد‌‌‌‌ايا، يقين د‌‌‌‌اريم آنچه براي ما رقم خواهد‌‌‌‌ خورد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ید‌‌‌‌ قد‌‌‌‌رت توست، پس گذر از اين روزهاي سخت و بحراني را برايمان هموار ساز و براي همه لحظات زند‌‌‌‌گي مان، آنچه را كه خير و صلاح و موجب خشنود‌‌‌‌ي توست تقد‌‌‌‌يرمان كن آن گونه كه لحظه اي از شكر تو غافل نشويم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.