روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هشدار به شهروندان برای خرید بخاري هاي استاندارد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194694
1399/08/06

هشدار به شهروندان برای خرید بخاري هاي استاندارد

مديرکل استاندارد فارس با بیان اینکه تا کنون گزارشي از وجود وسايل گازسوز غيراستاندارد در مراکز توليد و عرضه استان وصول نشده است، گفت: با این حال بنظر مي رسد عدم رعايت نکات ضروري در نحوه استفاده از اين وسايل، بويژه نحوه نصب آنها در منازل خطرات جاني جبران ناپذيري را بوجود بیاوردو اين خطرات در فصل سرما به مراتب بيشتر از ساير ماه هاست.
مرتضی رهنما با تاکید براینکه شهروندان باید نسبت به خرید بخاری های استاندارد حساس باشند؛ ابرازداشت: استفاده از تعمیرکارمجاز، تعویض بموقع وسایل واتصالات فرسوده وانتخاب بخاری متناسب بافضای اتاق از جمله نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وي همچنین بر عدم استفاده از بخاري هاي بدون دود کش در اطاق هاي خواب، زير زمين ها،حمام ها و فضاهاي بسته تاکيد کرد و گفت: استفاده از اين نوع بخاري ها صرفاً در فضاهايي که به هواي آزاد راه دارند مجاز است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.