روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خدايا! چشمانمان را روشن كن به شادي و اتفاقات خوب... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194753
1399/08/06

خدايا! چشمانمان را روشن كن به شادي و اتفاقات خوب...

به زندگي دعوتمان كرده اي چرا كه زندگي يك هديه از سوي توست و فرصتي است كوتاه تا زيبا بينديشيم و به شايستگي عمل كنيم و در خاطره ها به نيكي ياد شويم. پس ياري مان كن تا زندگي مان را خوب و براي خشنودي تو بگذرانيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.