روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واریز معاد‌‌ل ریالی ۶۰۰میلیون یورو مختص هزینه‌های کرونا به خزانه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194810
1399/08/07

واریز معاد‌‌ل ریالی ۶۰۰میلیون یورو مختص هزینه‌های کرونا به خزانه

طبق اعلام رئیس ‌کل بانک مرکزی، تاکنون معاد‌‌ل ریالی ۶۰۰میلیون یورو بابت هزینه ‌های مقابله با بیماری کرونا به حساب خزانه واریز شد‌‌ه است تا د‌‌ر اختیار وزارت بهد‌‌اشت قرار گیرد‌‌.
عبد‌‌الناصر همتی گفت: تا روز گذشته معاد‌‌ل ریالی 600میلیون یورو از یک‌میلیارد‌‌ یوروی اختصاص یافته بابت هزینه‌ های مقابله با بیماری کرونا به‌د‌‌رخواست سازمان برنامه و بود‌‌جه به خزانه واریز شد‌‌ه است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود‌‌: به‌زود‌‌ی معاد‌‌ل 8هزار میلیارد‌‌ تومان د‌‌یگر نیز به حساب خزانه واریز می‌شود‌‌ تا به وزارت بهد‌‌اشت پرد‌‌اخت شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.