روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پزشک ۵۰۰ تومانی میبد به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194828
1399/08/07

پزشک ۵۰۰ تومانی میبد به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت

پزشک خیر میبدی که از بیمارانش فقط ۵۰۰ تومان حق ویزیت می ‌گرفت و اخیراً به دلیل ابتلا به کرونا در بستری بیماری افتاد و مردم شهرش را نگران سلامتی ‌اش کرده بود به دیار باقی شتافت.دکتر محمد آقایی میبدی به دکتر ۵۰۰ تومانی معروف بود و از بیماران بی ‌بضاعتش بدین نحو حمایت مالی می ‌کرد.ذبیح ا... برجسته، مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد ضمن تایید این خبر اظهار کرد: مرحوم آقایی به دلیل ابتلا به کرونا و داشتن بیماری زمینه ‌ای، از ۲۰ روز قبل در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد بستری و به دلیل وخامت حال، ۱۲ روز نیز در آی‌.سی‌.یو تحت مراقبت ویژه قرار داشت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.