روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194964
1399/08/08

افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری

مدیر کل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور از افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان در حوزه‌های درمانی، نگهداری سالمندان در مراکز بهزیستی، افزایش سهم پرداختی به بیماران خاص و... خبر داد.محمود مرتضایی‌ فرد اظهار کرد: صندوق به منظور ارتقاء خدمات درمانی به بازنشستگان و تنوع در ارائه آن طی مناقصه ‌ای اقدام به امضای قرارداد با شرکت بیمه تکمیلی آتیه ‌سازان حافظ با همان نرخ سرانه سال گذشته کرده است.وی گفت: در این قرارداد پوشش گسترده‌ای برای ارائه خدمات اعمال شده است که از آن جمله می‌توان به افزایش دو برابری سقف تمام تعهدات در حوزه درمان بازنشستگان و افزایش سایر تعهدات ویزیت، عینک، سمعک، عصا، واکر و ویلچر و یک دست دندان اشاره کرد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور عنوان کرد: در این قرارداد سهم پرداختی به بیماران خاص تا مبلغ 900 میلیون ریال، پرداخت هزینه خسارت تهیه و تأمین واکسن آنفلوآنزا تا سقف یک میلیون ریال برای هر بیمه شده، پرداخت هزینه دارو غیرمرتبط برای بیماران خاص تاسقف یک میلیون ریال، تشکیل پرونده و پرداخت تهیه هزینه انسولین قلمی بیماران دیابتی و همچنین پرداخت ویزیت مرتبط با این بیماران تا سقف یک میلیون ریال افزایش یافته است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.