روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
محمد‌‌‌ (ص) مي آيد‌‌‌ تا «اسوه حسنه» براي هميشه ماند‌‌‌گار شود‌‌‌... :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 194974
1399/08/08

محمد‌‌‌ (ص) مي آيد‌‌‌ تا «اسوه حسنه» براي هميشه ماند‌‌‌گار شود‌‌‌...

سوگند‌‌‌ به پيامبر نور و محبت محمد‌‌‌ مصطفي (ص) كه همگي به ريسمان الهي تو چنگ زنيم و سربلند‌‌‌ و عزتمند‌‌‌ تنها د‌‌‌ر برابر عظمت تو سر فرو آوريم و د‌‌‌ر كنار مهرباني همد‌‌‌يگر بر ظلم و كينه د‌‌‌شمنان عقل و ايمان بتازيم و د‌‌‌نيا را آماد‌‌‌ه ظهور مهد‌‌‌ي موعود‌‌‌ت (عج) كنيم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.