روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع آب در مناطقی از شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197132
1399/09/03

قطع آب در مناطقی از شیراز

«خبرجنوب»/ فردا در مناطقی از شیراز آب شهری قطع خواهد بود.
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا شيراز، به علت تعميرات از ساعت 9 تا 21 فردا، ساكنين بولوار جمهوري خيابان كوهستان و كوهسار و فرعي هاي منشعب از آن محدوده با قطع آب و يا افت فشار آب روبه رو خواهند شد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.