روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خودکشی زن جوان بعد از قتل عام 3 کودکش :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197137
1399/09/03

خودکشی زن جوان بعد از قتل عام 3 کودکش

مادر خشمگین سه فرزندش را کشت و خودکشی کرد. پلیس ویرجینیا اجساد یک مادر و سه فرزند 10 ساله ، 3 ساله و 6 ساله را در خانه شان پیدا کرد.
گزارش پلیس حاکی از آن است هنوز هویت قربانیان مشخص نیست اما کودک 8 ساله این زن که توانست از دست مادرش فرار کند به اداره پلیس رفت و ماجرا را گزارش داد که در حال حاضر به دلیل شوک وارد شده قادر به صحبت کردن نیست و با پلیس همکاری نمی کند که باید تحت نظر روان پزشک و مشاوره قرار گیرد.گفتنی است که کارآگاهان پلیس در حال جستجو هستند تا بدانند این زن به تنهایی تمامی فرزندان خود را به قتل رسانده یا همدست دیگری داشته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.