روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرمنده!! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197193
1399/09/04

شرمنده!!

روزنامه کیهان در ستون (گفت و شنود) خود نوشت: گفت: روزنامه زنجیره‌ای اعتماد از روزنامه تهران‌تایمز به خاطر مقایسه مواضع و عملکرد موسوی و ترامپ بدجوری عصبانی شده و آن را «اقدام سخیف یک روزنامه حکومتی»! نامیده است!گفتم: تاریخ را که نمی‌شود مثل پول کلانی که از فلان مفسد اقتصادی به جیب زده‌اند و بالاترین رقم یارانه‌ای که از دولت گرفته‌اند و... هپل و هپو کرد!گفت: کاش می‌نوشت کدام بخش از مواضع موسوی با ترامپ فرق می‌کند؟! گفتم:‌ ای عوام! اگر اعتراف کنند که مواضع آنها با هم مو نمی‌زند، چطوری می‌توانند بعد از چهار سال که قربون‌صدقه ترامپ رفته‌اند حالا قربون‌صدقه رفتنشان برای بایدن را توجیه کنند؟!گفت: همین نشان می‌دهد مدعیان اصلاحات هم می‌دانند ترامپ و بایدن مثل هم هستند و سگ زرد برادر شغال است ولی جرأت و صداقتش را ندارند که مثل نیروهای انقلاب به این واقعیت اعتراف کنند!گفتم: شخصی نزد خان روستا رفت و گفت؛ سؤالی دارم که نمی‌خواهم جلوی جمع بپرسم. خان حاضران را مرخص کرد و مرد سؤالش را پرسید ولی چون کسی نبود، نمی‌دانیم سؤالش چی بود! که جوک امروز را بنویسیم! ببخشید... شرمنده!!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.