روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سکوت زنان در برابر خشونت، عامل جری‌تر شدن مردان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197371
1399/09/06

سکوت زنان در برابر خشونت، عامل جری‌تر شدن مردان

دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، سکوت زنان در برابر خشونت بر خود را ناشی از فرهنگ عمومی و ضعف قانون در عدم حمایت از قربانی خشونت دانست و گفت : در درجه اول زنان باید شجاعانه به بیان خشونت‌های اعمال شده علیه خود بپردازند و پیگیر احقاق حقوق خود شوند، از سوی دیگر در مواردی که زنان در اعمال خشونت بر خود از باب اعتماد و سهل انگاری مقصرند، باید با پذیرش تاوان رفتار پر خطر خود در پی اقدام قضایی بر آیند، چرا که این سکوت سبب جری‌تر شدن مردان و باز تولید خشونت می‌شود.
شهناز سجادی اظهار کرد : در برخی موارد خشونت علیه زنان ناشی از رفتار پرخطر زنان نظیر اعتماد نابجا به مردان است، از این رو علت سکوت بسیاری از زنان مقصر بودن خودشان و ترس از مورد مجازات قرار گرفتن و تزلزل موقعیت‌شان در خانواده است. مقصر بودن زنان و دختران قربانی خشونت به معنای عدم مراقبت از خود با حضور در محل های نا امن و اعتماد و خلوت با مردانی به بهانه همکار، دوست و هم دانشگاهی و غیره به ویژه در خشونت‌های مالی و جنسی است.
وی ادامه داد: در هر حال سکوت بزه دیده در چنین شرایطی کمک و شراکت با بزهکاری است که اقدام به خشونت کرده است. مهم‌تر آنکه با سکوت خشونت دیده، ممکن است بارها و بارها همان خشونت از سوی همان بزهکار علیه زنان و دختران دیگری باز تولید شود. در واقع مهم‌ترین علت چرخه فعال خشونت علیه زنان و دختران، امنیت بزهکاران با مخفی ماندن بزهکاری آنان از سوی افراد خشونت دیده است. این بزهکاران بیمار به پدیده ترس و نگرانی و سکوت قربانیان خود بر اثر ضعف قانون و نیز ضعف فرهنگ که منجر به سکوت و مخفی کاری شان می شود، کاملاً آگاهی دارند، بخصوص که نوعی از خشونت یعنی بزهکاری جنسی به عنوان یکی از شایع ترین خشونت ها علیه زنان است که با وجود شبکه های مجازی لجام گسیخته و تسهیل در ایجاد ارتباط جهت رفع خلاء ها و عقده های روانی با فریب زنان و دختران، در حوزه نخبگان نیز از هر مسلکی شیوع بیمارگونه ای پیدا است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.