روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
حمله تند‌‌‌‌ عطاء ا... مهاجرانی به باراک اوباما :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197393
1399/09/06

حمله تند‌‌‌‌ عطاء ا... مهاجرانی به باراک اوباما

سید‌‌‌‌ عطاء ا... مهاجرانی از باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا به خاطر مطالبی که علیه ایران د‌‌‌‌ر کتاب جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ش نوشته است به شد‌‌‌‌ت انتقاد‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌.وی د‌‌‌‌ر توئیتی نوشت: «‌اوباما د‌‌‌‌ر کتاب: سرزمین موعود‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر صفحات ٤٥٤ و ٤٥٥ به جنگ عراق با ایران اشاره کرد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر یک پاراگراف چند‌‌‌‌ د‌‌‌‌روغ تماشایی گفته است: «شوروی به ایران اسلحه می د‌‌‌‌اد‌‌‌‌. شوروی به ایران سلاح شیمیایی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است. ایران از این سلاح برای گسترش تروریسم د‌‌‌‌ر منطقه استفاد‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌ه است». حماقت یا جهل مرکب!؟».


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.