روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رصد جریان نفوذ در کشور توسط دستگاه‌های اطلاعاتی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197607
1399/09/09

رصد جریان نفوذ در کشور توسط دستگاه‌های اطلاعاتی

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت : ترور شهید محسن فخری زاده مدیر توانمند و دانشمند بزرگ در عرصه دانش هسته‌ ای و دفاعی باعث تالم خاطر مردم شهید پرور ایران اسلامی شد.رشیدی گفت: همان طور که قبلاً در ترور دیگر دانشمندان هسته ‌ای کشور در سال‌ های نه چندان دور و شهادت سید شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز در سال گذشته مشخص شده بود، ترور و جنایت خوی جدانشدنی استکبار جهانی و صهیونسیم منطقه ‌ای است
وی با بیان اینکه راه شهدا از صدر اسلام تا کنون متوقف نشده و بلکه با حرارت بیشتری ادامه داشته است، افزود: ترور نشانه ضعف دشمنان و راستی و درستی راه شهداست و دشمنان ایران اسلامی بدانند که ملت ایران محکم‌تر از گذشته در مقابل جنایات و زورگویی‌های آنان ایستادگی خواهند کرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت پرداختن به جریان نفوذ در کشور توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، ادامه داد: حفاظت و مراقبت‌ها از دانشمندان باید به شکلی دقیق‌تر در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا دانشمندان ایرانی سرمایه جهان اسلام هستند.وی با اشاره به فاصله زمانی کمتر از ۴۸ ساعته آزادی جاسوس رژیم صیهونیستی و ترور این شهید دانشمند، ادامه داد: ترور برنامه ریزی شده دانشمند هسته‌ای ایران اسلامی نشانه ضعف و ناتوانی استکبار جهانی از جلوگیری پیشرفت علم و فناوری در ایران است که در کمتر از ۴۸ ساعت از آزادی جاسوس رژیم اشغالگر قدس رخ می‌دهد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.