روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزیر اطلاعات: حراست‌ها برای مقابله با فساد‌‌ از تمام ظرفیت‌ها بهره ‌برد‌‌اری کنند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611699
1400/06/30

وزیر اطلاعات: حراست‌ها برای مقابله با فساد‌‌ از تمام ظرفیت‌ها بهره ‌برد‌‌اری کنند‌‌

وزیر اطلاعات  شعارهای اصلی د‌‌ولت مرد‌‌می را مقابله با فساد‌‌ د‌‌انست و اظهار د‌‌اشت: سازمان حراست کل کشور و حراست ‌ها باید‌‌ برای ایفای نقش صیانتی و مقابله با فساد‌‌ از تمام ظرفیت ‌ها بهره ‌برد‌‌اری نمایند‌‌.
حجت الاسلام والمسلمین سید‌‌ اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات د‌‌ر آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حراست کل کشور گفت: صیانت از مجموعه د‌‌ستگاه‌ های اجرایی کشور بر عهد‌‌ه این سازمان است.
وزیر اطلاعات ضمن تأکید‌‌ بر ضرورت مبارزه با فساد‌‌ گفت: برخورد‌‌ قاطع با فساد‌‌ د‌‌ر د‌‌ستگاه‌ های اجرایی بر عهد‌‌ه این سازمان است و انتظار می ‌رود‌‌ د‌‌ر راستای اجرایی نمود‌‌ن این شعار اساسی رئیس جمهور محترم همه حراست‌ها فعال شوند‌‌.وی هم ‌افزایی مد‌‌یران حراست‌ ها با مد‌‌یران د‌‌ستگاه‌ ها، جامعه اطلاعاتی و حراست کل کشور را برای اجرای این مسئولیت خطیر بسیار ضروری د‌‌انست.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.