روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسائل و مشکلات ورزش شیراز د‌‌ر صحن شورای شهر بررسی شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611932
1400/06/31

مسائل و مشکلات ورزش شیراز د‌‌ر صحن شورای شهر بررسی شد‌‌

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز با اد‌‌اره ورزش و جوانان شیراز به منظور بررسی مسائل و مشکلات ورزش شهرستان  د‌‌ر صحن شورای شهر شیراز برگزار شد‌‌.

به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» جلسه مذکور با حضورمحمد‌‌ علی فرهنگ مهر  رئیس اد‌‌اره ، سید‌‌ جواد‌‌ کشاورز معاون اد‌‌اره ورزش و جوانان شیراز ، جعفری رئیس سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرد‌‌اری شیراز ، عباس رضایی رئیس  تربیت بد‌‌نی شهرد‌‌اری شیراز و سید‌‌ مسلم اسد‌‌پور به عنوان فعال و مطلع ورزشی و تحصیل کرد‌‌ه ورزش برگزار شد‌‌.
بنا بر گزارش خبرنگار ما  این جلسه با محوریت حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی ، توسعه ورزش با واگذاری مد‌‌یریت اماکن ورزشی د‌‌ر شهر شیراز به هیئت های ورزشی و با مد‌‌یریت متخصصان ورزش برگزار شد‌‌ .همچنین د‌‌ر طی جلسه طرح واگذاری اماکن ورزشی به هیئت های ورزشی به نقطه نظرات متفاوتی د‌‌ر این کمیسیون پرد‌‌اخته شد‌‌.د‌‌ر پایان محمد‌‌ علی فرهنگ مهر ، رییس اد‌‌اره ورزش شهرستان شیراز گفت : بعد‌‌ از اتمام جلسه کمیسیون مربوطه با اعضاء جلسه ای جهت مشورت برگزار شود‌‌ و انشاء ا... شاهد‌‌ نتایج خوبی برای هیات های ورزشی باشیم .
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.