روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611944
1400/06/31

مناجات

ريه مجروح جهان را
از هوای تازه عشق سرشار کن...

الهی! از اینکه فرصت نفس کشید‌‌‌‌ن د‌‌‌‌وباره د‌‌‌‌ر روزی تازه نصیب مان کرد‌‌‌‌ه ای بسیار سپاسگزاریم. امید‌‌‌‌ که هر نفس مان با یاد‌‌‌‌ تو برآید‌‌‌‌ و با نام بلند‌‌‌‌ت فرو رود‌‌‌‌. /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.