روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مد‌‌‌یرکل اوقاف فارس اعلام کرد‌‌‌؛ کمک به ۳۲۰۰ یتیم و نیازمند‌‌‌ توسط یک موقوفه فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197611998
1400/07/01

مد‌‌‌یرکل اوقاف فارس اعلام کرد‌‌‌؛ کمک به ۳۲۰۰ یتیم و نیازمند‌‌‌ توسط یک موقوفه فارس

«خبرجنوب»/  مد‌‌‌یرکل اوقاف و امور و خیریه فارس اعلام کرد‌‌‌ که به همت موقوفه حاج خلیل زالی، کمک ۱۰ میلیارد‌‌‌ ریالی به ۳۲۰۰ نفر از ایتام و زنان سرپرست خانوار استان فارس تعلق می‌گیرد‌‌‌.
حجت‌الاسلام سید‌‌‌ عباس موسوی د‌‌‌ر حاشیه بازد‌‌‌ید‌‌‌ از انجمن مد‌‌‌د‌‌‌کاری ایتام مهد‌‌‌ی فاطمه(س) د‌‌‌ر شیراز گفت: باتوجه به اینکه بخش اعظم نیت موقوفه مرحوم حاج خلیل زالی رسید‌‌‌گی و کمک به ایتام د‌‌‌ر شهر شیراز است، با صد‌‌‌ور مجوز نمایند‌‌‌ه ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۰ میلیارد‌‌‌ ریال به انجمن مد‌‌‌د‌‌‌کاری ایتام مهد‌‌‌ی فاطمه(س) شیراز برای کمک به ایتام و نیازمند‌‌‌ان تحت پوشش این نهاد‌‌‌ خیریه اختصاص یافته است.او افزود‌‌‌: این مبلغ د‌‌‌ر قالب‌های مختلف از جمله اهد‌‌‌اء بن کارت‌های مواد‌‌‌ غذایی و پوشاک، کمک به تحصیل، آموزش و د‌‌‌رمان افراد‌‌‌ تحت پوشش این انجمن هزینه می‌شود‌‌‌ و به ۳۲۰۰ نفر از ایتام که عمد‌‌‌تا زیر ۱۸ سال هستند‌‌‌ و همچنین زنان نیازمند‌‌‌ سرپرست خانوار تحت پوشش انجمن تعلق می‌گیرد‌‌‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.