روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزارت بهداشت: مردم نذر اکسیژن کنند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197694
1399/09/10

وزارت بهداشت: مردم نذر اکسیژن کنند

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: درصدی از بیماران کرونایی نیاز به بستری در بیمارستان دارند اما درصدی از بیماران می توانند در خانه درمان شوند و موثرترین اقدام درمانی برای آن ها اکسیژن رسانی است و درمان های دارویی مکمل هستند و اکسیژن مناسب می تواند مرگ و میر را کاهش دهد.قاسم جان‌ بابایی بیان کرد: خیرین در زمینه تهیه کپسول های اکسیژن به ما کمک کردند و امروز بخشی از این اقدامات را شاهد هستیم. این کار می تواند با کمک خیرین و مردم ادامه داشته باشد و مردم می توانند حتی نذر اکسیژن کنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.