روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیشکسوت کهگیلویه و بویراحمدی عضو کمیته پرتاب های فدراسیون دوومیدانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197750
1399/09/10

پیشکسوت کهگیلویه و بویراحمدی عضو کمیته پرتاب های فدراسیون دوومیدانی

یک کهگیلویه و بویراحمدی عضو کمیته پرتاب های فدراسیون دوومیدانی شد. به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» به نقل از روابط عمومی هیات دوومیدانی کهگیلویه و بویراحمد رییس هیأت دوومیدانی این استان به عنوان عضو کمیته پرتاب های فدراسیون منصوب و معرفی شد. انتصاب امیدمحمد محمدی پیشکسوت ورزش دیروز و با صدور حکمی از سوی هاشم صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی انجام شده است.در این حکم آمده است که با توجه به تعهد، تجارب ارزنده و سوابق مدیریتی و ورزشی امیدمحمد محمدی به موجب این حکم ایشان به عنوان عضو کمیته پرتاب های فدراسیون دوومیدانی منصوب و معرفی می شود.در پایان این حکم نیز آمده است که امید است با بهره گیری از تمامی نیروهای کارآمد و ظرفیت های فدراسیون دوومیدانی و هیأت های دوومیدانی استان ها در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.