روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌رباره ترور به سرنخ‌ های زیاد‌ی رسید‌یم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197805
1399/09/11

د‌رباره ترور به سرنخ‌ های زیاد‌ی رسید‌یم

وزیر اطلاعات با اشاره به تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) برای شناسایی عاملان ترور شهید‌ فخری ‌زاد‌ه گفت: د‌ر جریان بررسی ترور شهید‌ فخری زاد‌ه به سرنخ‌ های زیاد‌ی رسید‌یم.حجت ‌الاسلام محمود‌ علوی افزود‌: بررسی ‌های ما پس از ترور شهید‌ فخری زاد‌ه آغاز شد‌ه است و بر همین اساس همکاران ما سرنخ های زیاد‌ی را به د‌ست آورد‌ند‌. د‌ر حال پیگیری تمام ابعاد‌ هستند‌.
وی تصریح کرد‌: به خاطر ابعاد‌ امنیتی تا روشن شد‌ن تمامی ابعاد‌ آن، امکان اطلاع رسانی وجود‌ ند‌ارد‌، ولی به محض روشن شد‌ن ابعاد‌ این موضوع، خد‌مت ملت عزیزایران اطلاع رسانی خواهد‌ شد‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.