روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
دفترچه‌های بیمه درمانی به طور کامل حذف می ‌شوند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197836
1399/09/11

دفترچه‌های بیمه درمانی به طور کامل حذف می ‌شوند

مدیرکل مدیریت خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به این که جمعیت حدود ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاعی روستایی مدیریت می شوند گفت: حدود ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر پرونده سلامت دارند و اطلاعات در سامانه های سطح یک وزارت بهداشت ثبت شده و در حال اخذ گزارش فعالیت حدود ۲۷ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر هستیم.
محمد رضا میرزایی با تاکید بر پیگیری ۲ ساله سازمان بیمه در ارائه نسخه الکترونیک اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد پزشکان در بخش خصوصی شهری به سامانه نسخه نویسی دسترسی دارند و این روند در حال کامل شدن است. درصدی از داروخانه ها هم از نسخه پیچی الکترونیکی استفاده می کنند که این امر روز به روز در حال ارتقاء است. ان شاء ا... در آینده ای نزدیک نسخه نویسی و نسخه پیچی به طور کامل به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و به محض کامل شدن فرآیند الکترونیکی کردن، دفترچه های کاغذی به طور کامل حذف می شود./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.