روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 198055
1399/09/13

مناجات

آن آفتاب رهايي تو در انتهاي كدامين لحظه انتظار طلوع خواهد كرد...
چشم به راه آمدن مهدي موعودت (عج)، عصاره صبوري بر جام دلمان مي ريزيم و با مژگان خيس و اشكبارمان آب و جارو مي كنيم آن مسير آسماني را كه به رد گام هاي او ختم مي گردد، به اميد آن كه بيايد و اين دنياي سراسر پريشاني و گرفتاري را آرامش واقعي ببخشايد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.