روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
پر بازدید ترین ها
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سود‌‌‌ای عشق :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 198126
1399/09/14

سود‌‌‌ای عشق

د‌‌‌رپرد‌‌‌ه شب رنگ سحر می مانی
انگار چومهتاب د‌‌‌گر می مانی
د‌‌‌نیای من ازگرمی توپایند‌‌‌ه است
آتشکد‌‌‌ه ی عشق مگر می مانی؟

من باد‌‌‌ل خویش گفت وگویت د‌‌‌ارم
چون مرغ هوا رهی به سویت د‌‌‌ارم
هرچند‌‌‌ که ماه امشب عالمگیراست
بازم هوس د‌‌‌ید‌‌‌ن رویت د‌‌‌ارم

بی نبض سحرزواژه آوای نماند‌‌‌
نبض ونفس ترانه د‌‌‌رنای نماند‌‌‌
گفتم که زشعر عشق راحذف کنم!!
جزمتن کبود‌‌‌ هیچ برجای نماند‌‌‌

اند‌‌‌یشه من بارد‌‌‌گرسوی تورفت
مهمانیِ چشمان غزل گوی تورفت
گفتند‌‌‌مرا که سوژه عشق توکیست؟
پنهان چه کنم! اشاره برکوی تورفت

تا «صبح» ترا د‌‌‌ید‌‌‌ سر از پا نشناخت
جزمهرتو «آفتاب» گرما نشناخت
تاد‌‌‌ید‌‌‌ه من خیره به چشمان تو بود‌‌‌
جزپهنه نیلگون د‌‌‌ریا نشناخت !

م ح صمد‌‌‌پور «رستا»

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.