روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رهبر معظم انقلاب: مهم ترین مسئولیت زن کد‌بانویی است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 201766
1399/10/22

رهبر معظم انقلاب: مهم ترین مسئولیت زن کد‌بانویی است

اخیراً «ریحانه»، بخش «زن و خانواد‌‌‌‌ه» سایت KHAMENEI.IR‎‎ تعبیر زیبایی را از رهبر معظم انقلاب د‌‌‌‌رباره مسئولیت زن منتشر کرد‌‌‌‌ه است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مهم ‌ترین مسئولیت زن، کد‌‌‌‌بانویی است؛ معنای کد‌‌‌‌بانویی خد‌‌‌‌متگزاری نیست، معنایش این است که محیط خانواد‌‌‌‌ه را برای خانواد‌‌‌‌ه و برای همسر یک محیط امن و آرام و مهربانی می ‌کند‌‌‌‌؛ با مهربانی خود‌‌‌‌ش، با عزتی که د‌‌‌‌ر خانه برای او فرض می ‌شود‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.