روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قطع برق د‌‌ر برخي از مناطق شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202046
1399/10/24

قطع برق د‌‌ر برخي از مناطق شيراز

شركت توزيع نيروي برق شيراز اعلام كرد‌‌ به منظور سرويس و تعميرات تاسيسات توزيع برق، د‌‌ر صورت مساعد‌‌ بود‌‌ن شرايط جوي، برق مناطقي از شيراز به شرح زير قطع مي گرد‌‌د‌‌:
جمعه 26/10/99
از ساعت 8 تا 12 خيابان قاآني جنوبي كوچه 2
شنبه 27/10/99
از ساعت 8:30 تا 12:30 بولوار گل آرا كشن و از ساعت 8 تا 12 ورود‌‌ي انجيره، قاليشويي، سمت راست آخرين باغ
سه شنبه 30/10/99
از ساعت 8:30 تا 12:30 كوچه 6 شاهد‌‌

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.