روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
استاندار پیشنهاد داد؛ مطرح شدن درخواست‌های اعتباری مداحان فارس در شورای برنامه ریزی استان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202245
1399/10/28

استاندار پیشنهاد داد؛ مطرح شدن درخواست‌های اعتباری مداحان فارس در شورای برنامه ریزی استان

«خبرجنوب»/ استاندار فارس با اشاره به جایگاه مداحان به عنوان یکی از پایه های پایداری فرهنگی کشور، ورود آنان به چارچوب‌های سیاسی و جناحی را مایه افول کار این قشر دانست.
عنایت ا... رحیمی در دیدار با اعضای کانون مداحان و شاعران آیینی فارس افزود: ما باید فرهنگ و اعتقادات مان را از گزند خرافات حفظ کنیم، بنابراین لازم است مداحان به سمت و سوی اصل مطالب و واقعیت هایی که در مباحث نهفته است پیش رفته و با بیان و لحن مناسب آن ها را برای مردم مطرح کنند.به گفته استاندار فارس، مداحی حرفه و فعالیتی ارزشمند است که نیازمند داشتن یک بانک واژگان و اطلاعات مفید است تا در بیان فی البداهه مطلب در میان جمع‌های بزرگ مردمی اثر گذاری خود را داشته باشد.
وی عنوان کرد: مداحان باید درخواست های خود را توسط سازمان تبلیغات اسلامی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تخصیص اعتبارات فرهنگی بیان کنند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.