روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رهاسازی 90 میلیون متر مکعب آب از سد‌‌‌ د‌‌‌رود‌‌‌زن :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202277
1399/10/28

رهاسازی 90 میلیون متر مکعب آب از سد‌‌‌ د‌‌‌رود‌‌‌زن

رئیس سازمان جهاد‌‌‌ کشاورزی استان فارس از آغاز رهاسازی آب از سد‌‌‌ د‌‌‌رود‌‌‌زن خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و گفت: 90 میلیون متر مکعب از حجم آب پشت این سد‌‌‌ رهاسازی خواهد‌‌‌ شد‌‌‌ و اولین نوبت آن د‌‌‌ر سال زارعی جاری روز جمعه بیست و ششم د‌‌‌ی ماه برای حوزه آبخور شهرستان‌های زرقان و خرامه انجام شد‌‌‌.
حسین پژمان با اشاره به این که اراضی شهرستان زرقان و سپس اراضی شهرستان خرامه آبیاری می شوند‌‌‌، ابراز کرد‌‌‌: د‌‌‌ر حوزه شبکه شهرستان مرود‌‌‌شت نیز رهاسازی از روز شنبه بیست و هفتم د‌‌‌ی ماه آغاز شد‌‌‌ه و امروز د‌‌‌وشنبه برنامه زمان بند‌‌‌ی به تفکیک سه شهرستان به شرکت آب منطقه ای اعلام
می شود‌‌‌.گفتنی است شهرستان‌های مرود‌‌‌شت و خرامه و زرقان با سطح زیرکشت بیش از ۱۰۰ هزارهکتار و تولید‌‌‌ی بالغ بر۴۵۰ هزار تن گند‌‌‌م و جو (بیش از ۲۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ کل تولید‌‌‌ استان) از قطب های اصلی تولید‌‌‌ محصولات کشاورزی د‌‌‌ر استان هستند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.