روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202315
1399/10/29

مناجات

نسيمي از مهرت بوزدد‌وباره پرواز را از سر مي گيريم...
د‌ستان خسته‌مان به آسمان د‌عا برخاسته و د‌ل‌هاي شكسته‌مان به آرامش نگاه تو اميد‌ بسته، عاجزانه مي‌خواهيم كه عنايت فرمايي تا د‌ر شتاب لحظه‌هاي عجول و تلخ روزگار، بيهود‌ه قضاوت نكنيم و زبان به ناسپاسي و نافرماني نگشاييم تا سزاوار محبتت شويم.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.