روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسیری که طی سال ‌های اخیر به سمت آن هل‌ مان دادند این است کهبه هر کسی راضی شویم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202789
1399/11/04

مسیری که طی سال ‌های اخیر به سمت آن هل‌ مان دادند این است کهبه هر کسی راضی شویم

بحران فعلی پیش روی دولت بعدی را مسئله کارآمدی کشور به شمار آورد و گفت: هر کسی بخواهد در انتخابات پیش رو کاندیدا معرفی کند بایستی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا می‌ تواند یک دولت کارآمد تشکیل دهد یا نه؟
علی تاجرنیا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که این فاصله و دوری اصلاح ‌طلبان ممکن است منجر به بروز و ظهور چهره‌ هایی مثل احمدی ‌نژاد شود گفت: آن چه در سال ۸۴ رخ داد از اختلاف بین اصلاح ‌طلبان در بحث کاندیداتوری شکل گرفت؛ این جا موضوع بر این اساس بود که بایستی فرد یک حداقل‌ هایی
داشته باشد.وی ادامه داد: ۲ تجربه ناموفق قابل ارزیابی است: یکی تجربه دوره احمدی ‌نژاد و یکی تجربه دولت روحانی. هر ۲ این ها دولت‌ هایی نبودند که جریانی و حزبی و جناحی باشند و خودشان نیز مدعی این امر نبودند و همین مسئله باعث شد عملاً نتوانند از ظرفیت ‌های حداکثری جریان استفاده کنند.تاجرنیا افزود: از چهره‌ های سیاسی بخواهید ۱۰ وزیر از دولت روحانی نام ببرند، بلد نیستند.
بسیاری از این چهره‌ های وزیر در دولت روحانی افرادی فاقد سابقه برای قرار گرفتن در این جایگاه و ناکارآمد در مجموعه ‌های خودشان هستند، این تجربه پیش روی ماست.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت توضیح داد: من تصور می ‌کنم پیش از این که بخواهیم به هر فردی برای ورود به عرصه انتخابات راضی بشویم، باید دقت کنیم که هر جریان سیاسی دارای پرنسیب و چارچوب ‌هایی است که نمی ‌تواند از خیلی از آنها عدول کند.
مسیری که در عمل طی سال‌ های اخیر به سمت آن هل ‌مان دادند این است که به هر کسی راضی شویم.تاجرنیا در نقد این دیدگاه گفت: این می ‌شود همین استراتژی که «از ترس نیامدن یک احمدی ‌نژاد به یک لاریجانی رضایت دهیم و دل خوش کنیم». این استراتژی برای احزاب درست نیست خصوصاً که در کشور ما هنوز شفافیت وجود ندارد و اشخاص نمی‌ توانند در مورد سهم خودشان از قدرت بعد از پیروزی صحبت کنند./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.