روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
درخواست رسیدگی مجدد به پرونده آدمشکی در زندان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202865
1399/11/05

درخواست رسیدگی مجدد به پرونده آدمشکی در زندان

پرونده مردی که متهم به قتل هم بندی اش در زندان رجایی شهر کرج است با اعتراض به قصاص به دیوان عالی کشور ارسال شد.رسیدگی به این پرونده از اسفند ماه سال 98 به دنبال درگیری خونین در یکی از بندهای زندان رجایی شهر آغاز شد. در این درگیری خونین که تعدادی از زندانیان چاقوهای دست ساز در دست داشتند یکی از زندانی ها که مرد ۳۵ ساله ای به نام ساسان بود به شدت زخمی شد. با دخالت مأموران زندان درگیری خونین پایان یافت و ساسان که به بهداری زندان منتقل شده بود به خاطره شدت خون ریزی جان سپرد. در بررسی ها روشن شد این مرد به اتهام قتل یک پیرمرد در زندان بود. با مرگ مرد زندانی مأموران پلیس به بررسی پرداختند و ۱۸ شرکت کننده در درگیری خونین را تحت بازجویی قرار دادند. در بازجویی ها روشن شد ساسان و یکی از هم بندی هایش به نام محسن از مدتی قبل با هم درگیر بودند و بر سر این که چه کسی وکیل بند باشد با یکدیگر کل داشتند که این درگیری منجر به جنایت خونین شد. وقتی پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه جسم نوک تیز به قلب و پارگی دهلیز اعلام کرد، محسن تحت بازجویی قرار گرفت و قبول کرد با چاقوی دست ساز چند ضربه به قربانی زده و سه زندانی دیگر دستور قتل را صادر کرده بودند اما سایر شرکت کنندگان در دعوا نیز چاقو در دست داشتند. با تکمیل تحقیقات برای محسن به اتهام جنایت، برای سه زندانی دیگر به اتهام معاونت در قتل و برای ۱۴ شرکت کننده در دعوای خونین کیفرخواست صادر و پرونده شان برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه پدر و مادر قربانی درخواست قصاص را مطرح کردند سپس محسن در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: «من و ساسان هم بند بودیم و از قبل به خاطر این که چه کسی وکیل بند شود با هم درگیری داشتیم اما آن روز ساسان و چند نفر دیگر از هم بندی هایش به خاطر نگاه چپ با هم درگیر شدند و تعداد زیادی از زندانی ها که چاقو دست ساز داشتند به سوی ساسان حمله کردند. آن ها همگی با تیزی به ساسان ضربه زدند».وی ادامه داد: «من هم قبول دارم در آن دعوا شرکت داشتم اما ضربه کاری را به قلب ساسان نزدم. من سال ها قبل مرتکب قتل شده و توانسته بودم رضایت اولیای دم را جلب کنم. قرار بود به تازگی اولیای دم رضایت قطعی شان را اعلام کنند و من به زودی از زندان آزاد شوم که به اتهام قتل ساسان بازداشت شدم. من اتهامم را قبول ندارم. چون تعداد زیادی از زندانیان در این دعوا شرکت داشتند».سپس سه متهم دیگر یک به یک به دفاع پرداختند و منکر معاونت در قتل شدند. آن ها گفتند: «قبول داریم در درگیری منجر به قتل شرکت داشتیم اما دستور قتل ساسان را صادر نکرده بودیم».14 متهم دیگر نیز به خاطر شرکت در درگیری منجر به قتل از خود دفاع کردند و در پایان جلسه قضات دادگاه با توجه به مدرک های موجود در پرونده محسن را به قصاص محکوم کردند. سه متهم دیگر از اتهام معاونت در قتل تبرئه شدند. قضات دادگاه 17 متهم را به خاطر شرکت در درگیری به زندان محکوم کردند اما محسن به حکم صادره اعتراض و درخواست فرجام خواهی کرد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.