روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سرما، 9هزار و 800 میلیارد ریال خسارت به بار آورد :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202876
1399/11/05

سرما، 9هزار و 800 میلیارد ریال خسارت به بار آورد

دما در برخی شهرستان‌های جنوبی فارس تا منفی ۱۴ درجه هم رسید
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سرمازدگی در سطح 38 هزار هکتار از باغ ها و مزارع 12 شهرستان این استان، مبلغی معادل 9800 میلیارد ریال خسارت به بار آورد.جعفر صبوری پور با اشاره به اینکه در سنوات اخیر پدیده تغییر اقلیم با افزایش فراوانی، شدت و مدت وقوع مخاطرات اقلیمی همراه بوده است، تصریح کرد: دمای شبانه از نوزدهم تا بیست و سوم دی ماه در شهرستان‌های جنوبی استان فارس هر شب بین ۴ تا ۸ ساعت تا منفی ۱۴ درجه رسید و خسارت زیادی به بخش کشاورزی وارد کرد.وی با بیان اینکه ۸۲ درصد از خسارت در حوزه باغ ها و مابقی در بخش زراعت بود، ابراز کرد: افت دمای شبانه به ۲۵ هزار هکتار از باغ ها 8هزار و80 میلیارد ریال و 13 هزار هکتار از محصولات زراعی شامل گندم، جو و کلزا، یک هزار و 720 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.به گفته صبوری پور، شهرستان های داراب با3هزار و 80 میلیارد ریال، فسا یک هزار و960 میلیارد ریال و جهرم یک هزار و 710 میلیارد ریال بیشترین خسارت را داشتند.وی اظهار کرد: از مسئولین ملی وزارت جهاد کشاورزی دعوت شد تا از خسارت سرمازدگی به باغ ها و مزارع شهرستان‌های فسا، داراب، جهرم و قیروکارزین بازدید کنند و بدین ترتیب عمق خسارت به سطوح ملی انعکاس داده شد شد و امیدواریم که بخشی از خسارت جبران شود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.