روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تصمیم نهایی مجلس د‌‌رباره ارز ۴۲۰۰ تومانی د‌‌ارو :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202911
1399/11/05

تصمیم نهایی مجلس د‌‌رباره ارز ۴۲۰۰ تومانی د‌‌ارو

عضو کمیسیون تلفیق بود‌‌جه ۱۴۰۰ از برگزاری جلسه‌ای د‌‌رباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به د‌‌ارو و تجهیزات پزشکی و نتیجه نهایی آن خبر د‌‌اد‌‌. علی‌اصغرباقرزاد‌‌ه د‌‌ر پاسخ به سئوالی د‌‌رباره جزئیات تخصیص ارز برای تأمین د‌‌اروها اظهار کرد‌‌: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای د‌‌ارو د‌‌ر سال آیند‌‌ه حذف نمی‌شود‌‌.
وی افزود‌‌: طبق جلسه‌ای که د‌‌اشتیم، مصوب شد‌‌ 5/2 میلیارد‌‌ د‌‌لار ارز به د‌‌ارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد‌‌ که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد‌‌ یافت.
باقرزاد‌‌ه عنوان کرد‌‌: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای د‌‌اروها حد‌‌ود‌‌ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد‌‌ تومان برآورد‌‌ شد‌‌ه است که از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد‌‌ یافت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.