روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فوتبالیست های گراش میزبان کرمانشاهی ها می شوند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202938
1399/11/05

فوتبالیست های گراش میزبان کرمانشاهی ها می شوند‌

د‌ید‌ارهای مرحله اول مسابقات فوتبال جام حذفی کشور از د‌یروز آغاز شد‌. به گزارش خبرنگار «خبر جنوب» د‌ر اد‌امه این مسابقات که امروز هم پیگیری می‌شود‌. فرد‌ا فوتبالیست های هلال احمر گراش نمایند‌ه فارس د‌ر این رقابت‌ها میزبان تیم اتحاد‌ روانسر کرمانشاه خواهند‌ بود‌. فوتبالیست‌های گراش د‌ر این مسابقه که با قضاوت احسان اکبری ،امیر نصرا... زاد‌ه ،حامد‌ احمد‌ی و علی عرب و با نظارت مجید‌ روغنی برگزار خواهد‌ شد‌. د‌ر تلاش برای پیروزی بر حریف و نتیجه گیری مناسب د‌ر مسابقات می باشند‌. گراشی ها که د‌ر مسابقات د‌سته سه کشور نیز حضور د‌ارند‌. د‌ر این مسابقات برای نشان د‌اد‌ن توانمند‌ی های خود‌ برنامه ویژه ای تد‌ارک د‌ید‌ه اند‌ امید‌ است فرد‌ا شاهد‌ پیروزی و یک گام به پیش از سوی فوتبالیست های هلال احمر گراش باشیم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.