روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تخریب دیوار های غیر مجاز 350 باغشهر در روستاهای شيراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 203157
1399/11/08

تخریب دیوار های غیر مجاز 350 باغشهر در روستاهای شيراز

«خبرجنوب»/ در ادامه اقدامات قانونی برای مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز در روستاهای شیراز 62 هكتار ديوار كشي در روستاهاي شيراز تخريب شد.عملیات تخریب، ششم بهمن ماه در اجرای تبصره های ۱و۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و در بخش ارژن در روستاهای قرقچین و دهنوي قلندري با نظارت نماينده دادستان انجام شد. اين اراضي به صورت غیر قانونی تغییر کاربری یافته و در آن ها ساخت و ساز به صورت تفکیک و دیوارکشی انجام شده بود. در اين عمليات٣٥٠ مورد تخریب دیوار های اطراف باغشهرها و جمع آوری مصالح پای کار صورت گرفت.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.