روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هدیه بیش از یک هزار نهال نارنج و سرو در منطقه 7 شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206015
1399/12/10

هدیه بیش از یک هزار نهال نارنج و سرو در منطقه 7 شیراز

«خبرجنوب»/ شهردار منطقه هفت شیراز تأکید دارد که باید با نهادینه کردن و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه کاشت درخت و نگهداری از فضای سبز، به حفظ و افزایش آن کمک کنیم.سعید معصومی در مراسم کاشت درخت در بولوار شهید شیرودی که با مشارکت انجمن خیرین دانشگاه شیراز و علوم پزشکی و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و شهروندان برگزار شد، افزود: توسعه فضای سبز و حفظ سلامتی شهروندان و ارتقای محیط زیست قطعا همکاری و مشارکت شهروندان را می طلبد و برای توسعه محیط زیست نیاز به یک عزم ملی و همگانی است.دراین مراسم با مشارکت خیرین، کادر پزشکی و شهروندان بیش از 1000 نهال از گونه های نارنج و سرو به شهر و شهروندان هدیه شد.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.