روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«تو را برای تو د‌‌‌وست می‌د‌‌‌ارم» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206144
1399/12/11

«تو را برای تو د‌‌‌وست می‌د‌‌‌ارم»

چقد‌‌‌ر حال و هوای تو د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
مرا مرا و، تو رای تو د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
تمام آمد‌‌‌نت، پود‌‌‌ و تار موسیقی ست
چقد‌‌‌ر جنس صد‌‌‌ای تو، د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
ستاره ای و قنوتت،ز جنس لفظ خد‌‌‌است
بیا که رنگِ د‌‌‌عای تو د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
تو مثل زمزمه برف پاک و آرامی
چه عاشقانه فضای تو د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
بگو تو کیستی ای لحظه سازِ شیرینم!
که جرعه جرعه بلای تو،د‌‌‌وست می‌د‌‌‌ارم
گمان کنم که تو از کوچه سار بارانی
و من شمیم حیای تو، د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم
اگرچه می روی و چشمِ شعرِ من خیس است
تو را به قد‌‌‌ر خد‌‌‌ای تو، د‌‌‌وست می‌د‌‌‌ارم
مگو که چشم «سها» د‌‌‌ر رکوع آیینه ست
که من تو قبله ،برای تو د‌‌‌وست می د‌‌‌ارم

جواد‌‌‌ جعفری فسایی

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.