روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
در امنیت غذایی، 83 درصد خودکفایی داریم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206266
1399/12/12

در امنیت غذایی، 83 درصد خودکفایی داریم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مأموریت اصلی جهاد کشاورزی را تأمین امنیت غذایی جامعه عنوان کرد و گفت: کشور ما در حال حاضر در موضوع امنیت غذایی در بین کشورهایی است که 83 درصد از انرژی مورد نیاز جامعه را در کشور خودشان تولید می کنند و این در حالی است که تنها چند کشور هستند که به این درجه از خود اتکایی در تولید محصولات غذایی رسیده اند.حسین پژمان علت این خودکفایی را تنوع اقلیمی و اقتصاد کشاورزی ناشی از مزیت نسبی تولید دانست و ادامه داد: در دنیا سه نظام تولید گندم بنیان، برنج بنیان و نظام تولید ذرت بنیان وجود دارد از این رو این محصولات، تولیدات اصلی هستند که زیربنای زراعت را در کشور تشکیل می دهند و بقیه محصولات به تبعیت از این محصول های اصلی می توانند توسعه پیدا کنند.وی با بیان اینکه در کشور گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی و شکر در زمره محصولات اساسی به حساب می آیند و در تولید گندم چندین سال است که به خود کفایی رسیده ایم، اظهار داشت: این پتانسیل را داریم که 6/2تا 7/2 میلیون تن محصول شکری که نیاز کشور است را تولید کنیم و خود کفا شویم.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به تبیین رویکرد جهاد کشاورزی در زمینه تولید چغندر قند به عنوان یک ضرورت پرداخت و گفت: رویکرد ما این است که کشت چغندر قند را از بهاره به پاییزه انتقال دهیم همان طور که در مناطق جنوبی استان فارس و در شهرستان هایی مثل داراب، زرین دشت، گراش، خنج، کازرون و ممسنی عملکردهای بسیار خوب حتی 110 تن در هکتار حاصل شده است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.