روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار «دستمزد ۱۴۰۰» از امروز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206308
1399/12/12

آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار «دستمزد ۱۴۰۰» از امروز

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که امروز اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برگزار می شود گفت: ملاک اصلی نمایندگان کارگران در جلسات مزدی، تقویت قدرت خرید کارگران و جبران عقب ماندگی مزدی است.محمدرضا تاجیک با بیان این که بسیاری از هزینه های کارگران مانند هزینه مواد ضد عفونی و بهداشتی در سبد معیشت لحاظ نشده است گفت: به خاطر شرایط کرونا نمایندگان کارگری این رقم و سبد که نزدیک به 7 میلیون تومان است را به عنوان هزینه سبد معیشت قبول کردند اما با واقعیت هزینه های زندگی کارگران فاصله زیادی دارد ولی برای این که بتوانیم سریع تر به بحث بررسی دستمزد سال آینده ورود کنیم این عدد و رقم را پذیرفتیم.وی با اشاره به اینکه هر عددی برای افزایش دستمزد در نظر گرفته شود، قطعاً چاره ساز نیست گفت: توقع ما از دولت این است که تورم را مهار کند و دوم باید به جامعه کارگری کمک کند. از نماینده های وزارت صمت و اقتصاد انتظار داریم که قبل از شروع جلسات شورای عالی کار یک راهکار ارائه دهند.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.