روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آخرین خبرها از نسخه و پرونده الکترونیک درمانی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در فارس :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206353
1399/12/13

آخرین خبرها از نسخه و پرونده الکترونیک درمانی برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی در فارس

منصور آرامش فرد- خبرنگار «خبرجنوب»/ از ابتداي سال 1396 تمامي مراكز ملكي تأمین اجتماعي، كليه فرآيندهاي ويزيت، داروخانه، پاراكلينيك و آزمايشگاه را بر بستر الكترونيك به اجرا درآورده اند كه با چنين تحولي، پرونده الكترونيك براي همه بيمه شدگان تأمین اجتماعي در مراكز ملكي اين سازمان تشكيل شده تا سلامت آنان پايش شود.
مدير درمان تأمین اجتماعي فارس در مصاحبه ديروز خود با خبرنگاران در همين راستا از افزايش 8 برابري ظرفيت اينترنت سامانه مربوطه طي چندماه اخير خبر داد و گفت: در حال حاضر در كشور بين 65 تا 68 درصد از نسخ صادرشده به صورت الكترونيك در استان ها در حال انجام است.
دكتر اكبر اميري در مورد اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازي سامانه نسخ الكترونيك در استان فارس، اظهار كرد: با توجه به استقرار طرح پزشك خانواده در استان فارس كه پزشكان مزبور به سامانه اي تحت عنوان «سيب» متصل هستند، فرصت خوبي به دست آمد و آن اينكه زيرساخت لازم براي تمام خدمت دهندگان به بيمه شدگان تأمین اجتماعي از جمله مطب پزشكان، داروخانه ها و آزمايشگاه ها فراهم گرديد، به خصوص در بحث پزشكان خانواده كه در حال حاضر در تمامي مطب هاي اين عزيزان، شبكه مستقر شده ولي سامانه «سيب» متعلق به وزارت بهداشت است و تلاش هاي زيادي انجام شده تا سامانه هاي سيب و نسخه الكترونيك را بتوانيم به هم متصل كنيم. در مورد اين مهم در بهمن ماه سال جاري تصميم گيري شده و مقرر گرديد تا پايان سال جاري اين اتصال صورت گيرد.
در جريان اين گفت وگو كه دكتر كريم آقايي، معاون خريد راهبردي مديريت درمان تأمین اجتماعي فارس نيز حضور داشت، طرح نسخه الكترونيك را در نظام سلامت بسيار موثر توصيف كرد و توضيح داد: از محسنات اين طرح اين است كه بيمه شدگان پرونده درماني مشخصي خواهند داشت تا در زمان مناسب پزشك بتواند در جريان تمام مشكلات بيمار بيمه شده قرار بگيرد و مشخص شود كه در گذشته وي چه بيماري هايي داشته و چه درمان هايي براي او درنظر گرفته شده و از اين طريق پزشك خواهد توانست داروي مناسب را براي بيمار تجويز كند. همچنين پزشك از درمان هاي موازي و مضاعف خودداري خواهد كرد. ضمناً بيمار مي تواند داروي تجويزشده را بدون نگراني از تداخلات دارويي مورد استفاده قرار دهد. از طرفي دخل و خرج هزينه هاي درمان و ميزان مصرف هريك از داروها در كل كشور مشخص خواهد شد و از قاچاق دارو نيز ممانعت به عمل خواهد آمد و از اين رهگذر كمك شايان توجهي به نظام سلامت خواهد شد.وي اضافه كرد: با وجود چنين سامانه اي از رفت و آمدها و مراجعه مكرر بيماران به پزشك و اتلاف وقت آنان جلوگيري مي شود. يكي ديگر از مزيت هاي اين طرح اين است كه با توجه به ناخوانا بودن احتمالي خط برخي پزشكان و يا تداخلاتي كه به علت شلوغي مطب ممكن است ايجاد شود اين مشكلات از بين خواهد رفت.دكتر كريم آقايي ادامه داد: بيمار بيمه شده پس از مراجعه به مطب پزشك با ارائه كارت ملي و يا جلد دفترچه بيمه خود كه ديگر فاقد برگ است شناسايي مي شود و براي وي نسخه الكترونيك صادر
مي گردد و مي تواند داروي تجويزشده را از هر داروخانه اي دريافت نمايد. بعضاً ممكن است چند قلم از داروهاي تجويزشده را اولين داروخانه نداشته باشد كه اين چند قلم دارو را مي توان از داروخانه بعدي با همان نسخه الكترونيك دريافت كرد.وي در رابطه با تدابير انديشيده شده براي مواردي كه اينترنت با قطعي روبه رو مي شود و امكان صدور نسخه الكترونيك از سوي پزشك مقدور نيست، گفت: براي اين مشكل مسيري ايجاد شده و آن اينكه پزشك مي تواند براي بيمار نسخه كاغذي بنويسد. اين امر از نظر ما هيچ محدوديتي ايجاد نمي كند و سازمان تأمین اجتماعي پذيرفته است براي پيشبرد كار، پزشك با قيد نام و نام خانوادگي، كد ملي و تاريخ ويزيت بيمار بر روي سربرگ مطب خود، داروي لازم را براي وي بنويسد و از داروخانه نيز خواسته شده چنين برگي را به منزله برگ اصلي دفترچه بيمه در نظر گرفته و بپذيرد.كريم آقايي افزود: استفاده از نسخه الكترونيك آنچنان كه در ابتدا دشوار به نظر مي رسيد كار سختي نيست و بيمه شدگان را به هيچ وجه دستخوش سرگرداني نمي كند. ضمناً بايد يادآور شوم بيمه شدگان تأمین اجتماعي تا زماني كه دفترچه بيمه آنها هنوز داراي برگ است مي توانند از اين دفترچه در مراجعه به پزشك استفاده كنند تا به مرور با اتمام برگ ها از اين مرحله عبور كرده و به پايان كار استفاده از دفترچه برسيم.
در ادامه اين جلسه، دكتر افشاري فر معاون درماني مديريت درمان تأمین اجتماعي فارس در گزارشي اعلام كرد: تأمین اجتماعي فارس در سطح استان داراي 21 درمانگاه و يك بيمارستان ملكي است كه خدمات خود را به 2 ميليون و 270 هزار بيمه شده ارائه مي دهد و علاوه بر اين مراكز درماني، از 2900 مركز طرف قرارداد خود بهره مي برد.
وي افزود: تأمین اجتماعي فارس در اغلب مراكز خود از پزشك در حد كافي برخوردار است و تنها در برخي مراكز استان با كمبود پزشك متخصص روبه رو است كه در همين زمينه در ماه گذشته با تفاهمنامه جديد مسئولين سازمان با وزارت بهداشت و درمان، قرار شد همكاراني كه در اختيار دانشگاه علوم پزشكي به خصوص در مناطق محروم هستند مي توانند با درخواست مراكز درماني تأمین اجتماعي و موافقت دانشگاه علوم پزشكي، ساعت هاي مازاد خود را در اختيار مراكز ملكي تأمین اجتماعي قرار دهند.
افشاري فر همچنين گفت: با توجه به توسعه مراكز درمان تأمین اجتماعي در شهرستان‌هايي نظير مهر و خرم بيد كه فاقد مركز درماني هستند با مجوزهايي كه اخذ خواهيم كرد اين عزيزان وارد چرخه خدمت خواهند شد.
وي در رابطه با كمبود داروهاي خاص در استان فارس اظهار كرد: گرچه در اين مورد در كشور در توليد اين گونه داروها نوساناني وجود دارد ولي در مراكز ملكي تأمین اجتماعي استان فارس با توجه به برخورداري از انبار مركزي، هميشه اين گونه داروها را به صورت ذخيره دارا هستيم و كمبودي از اين نظر وجود ندارد.در پايان اين گفت وگو، دكتر اميري مدير درمان تأمین اجتماعي فارس يادآور شد: يكي از اهدافي كه سازمان تأمین اجتماعي در حال دنبال كردن است بحث برقراري عدالت در ارائه خدمات به بيمه شدگان است. در اين راستا هدف گذاري نموده‌ايم در شهرستان هاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت بيمه شده حتماً مركز درماني ملكي ايجاد شود. در همين راستا نظر به احداث درمانگاه هاي مهر و خرم بيد در آينده ما در فارس شهرستاني كه بالاتر از 20 هزار نفر جمعيت بيمه شده داشته باشد، نداريم. با شناسايي هاي انجام شده 16 شهرستان استان داراي جمعيتي بين 10 تا 20 هزار بيمه شده هستند. ضمناً طرحي را معاونت درمان سازمان براي چنين شهرهايي ارائه كرده كه مورد تصويب هيأت مديره قرار گرفته مبني بر اينكه ما در شهرهايي كه مركز ملكي بستري نداشته باشيم فرانشيز براي بيماران رايگان خواهد بود. در همين مورد بايد به اين مسئله اشاره كنم كه برخي مي پرسند با از ميان رفتن دفترچه هاي كاغذي در تأمین اجتماعي، اعتبارات چاپ و تهيه اين دفترچه ها كجا مورد استفاده قرار مي گيرد كه بايد گفت يكي از جاهايي كه پيش بيني شده، همين دو پروژه درمانگاه مهر و خرم بيد است كه به محض ابلاغ، آنها را اجرايي خواهيم كرد.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.