روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد برای سرمایه گذاری در ممسنی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206359
1399/12/13

معافیت های مالیاتی مناطق آزاد برای سرمایه گذاری در ممسنی

«خبرجنوب»/ فرماندار ممسنی گفت: سرمایه گذاری در این شهرستان مشمول معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی می شود.داود ایوبی با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور و مصوبه هیأت دولت افزود: تمامی سرمایه گذاری ها در ممسنی به عنوان منطقه غیر برخوردار از اشتغال مشمول معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی به میزان منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور می شوند.به گفته وی توسعه واحدها و نیز تولید کالای جدید واحدها نیز به عنوان سهم خود مشمول این ماده می شوند.وی که در جلسه کارگروه کشاورزی ممسنی صحبت می کرد افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور شهرستان هایی که نرخ بیکاری آن ها بالاتر از میانگین نرخ کشور می باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف
می شوند و این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.رئیس کارگروه کشاورزی شهرستان ممسنی اضافه نمود: در جلسات اخیر هیأت دولت شهرستان ممسنی به عنوان یکی از شهرستان های این موضوع مورد تصویب قرار گرفته و تمامی سرمایه گذاری ها در شهرستان مشمول تبصره ۳ ماده ۳۲ قوانین دائمی برنامه توسعه ای کشور می شوند.ایوبی ضمن دعوت از تمامی سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری در این شهرستان با توجه به قابلیت‌های بسیار بالای طبیعی و انسانی و مزایای در نظر گرفته شده تأکید کرد که ادارات شهرستان نیز موظف به همکاری همه جانبه خواهند بود.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.