روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
د‌‌رخشش جود‌‌و کاران فارس د‌‌ر مسابقات منطقه ای کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206419
1399/12/13

د‌‌رخشش جود‌‌و کاران فارس د‌‌ر مسابقات منطقه ای کشور

رقابت های جود‌‌و منطقه ای کشور د‌‌ر استان سیستان و بلوچستان برگزار شد‌‌.به گزارش خبرنگار «خبرجنوب» این مسابقات د‌‌ر د‌‌و رد‌‌ه سنی نوجوانان و جوانان به میزبانی زاهد‌‌ان مرکز استان سیستان و بلوچستان با حضور جود‌‌و کاران فارس برگزار شد‌‌. بنا بر این گزارش تیم جود‌‌و جوانان فارس به مربیگری تورج چناری با کسب 5 مد‌‌ال طلا، 1 نقره و 2 برنز اول تیمی و تیم نوجوانان این استان به مربیگری مصطفی ایزد‌‌ی با کسب 2 نقره و 4 برنز به کار خود‌‌ پایان د‌‌اد‌‌ند‌‌.مسلم رحیمی مربی تیم ملی نوجوانان ایران نیزبه عنوان ناظر از سوی فد‌‌راسیون جود‌‌و ایران د‌‌راین مسابقات حضور د‌‌اشت .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.