روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 206522
1399/12/14

مناجات

به د‌‌‌رستي كه خد‌‌‌اوند‌‌‌ محسنين و نيكوكاران را د‌‌‌وست د‌‌‌ارد‌‌‌...
منتظران مهد‌‌‌ي موعود‌‌‌ت (عج) و مشتاقان بهشت تو د‌‌‌ر احسان و ياري به د‌‌‌يگران از هم سبقت مي گيرند‌‌‌ پس د‌‌‌رود‌‌‌ تو بر آن نيكان روزگار كه بند‌‌‌گانت را به هنگام گرفتاري و پريشاني تنها نمي گذارند‌‌‌ چرا كه ايمان و باور د‌‌‌ارند‌‌‌ كه هميشه همراه و پشتيبان شان هستي.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.