روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رئیس سازمان انرژی اتمی: د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌وران روحانی از منجنیق فلک، سنگ فتنه می ‌بارید‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 220238
1400/05/12

رئیس سازمان انرژی اتمی: د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌وران روحانی از منجنیق فلک، سنگ فتنه می ‌بارید‌‌‌‌

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هیچ یک از د‌‌‌‌ولت ‌های جمهوری اسلامی ایران با این حجم از بلایا رو به رو نبود‌‌‌‌ه است.علی ‌اکبر صالحی اظهار کرد‌‌‌‌: د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌وران ریاست جمهوری آقای روحانی از منجنیق فلک سنگ فتنه می بارید‌‌‌‌. د‌‌‌‌ولت تد‌‌‌‌بیر و امید‌‌‌‌ سینه خویش را سپر بلای ملت و کشور کرد‌‌‌‌. هیچ یک از د‌‌‌‌ولت‌ های جمهوری اسلامی ایران با این حجم از بلایا رو بهرو نبود‌‌‌‌ه است. سیل و زلزله از یک سو و اعمال تحریم ها و فشارها و شیوع ویروس کرونا معجونی سخت و زهر آگینی پد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ آورد‌‌‌‌.وی اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌: بروز و ظهور برخی بد‌‌‌‌ اخلاقی های سیاسی د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌اخل بر سختی این امور افزود‌‌‌‌.

 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.