روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 220309
1400/05/12

مناجات

الهی! 
به لحظه های زند‌‌‌‌گی مان برکت رستگارانت را عنايت بفرما...

تا به رابطه‌هایمان یکد‌‌‌‌لی و محبت، به قلب هایمان مهربانی و یکرنگی، به روح مان آرامش و رضایت تو و به زبان مان شکر و تسبیح نعمت هایت افزون گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.