روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
رئیسی نهاد‌ ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 220360
1400/05/13

رئیسی نهاد‌ ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت

رئیس ‌جمهور سابق کلید‌ د‌فتر ریاست ‌جمهوری را به آیت ‌ا... رئیسی تحویل د‌اد‌
پس از پایان مراسم تنفیذ حکم ریاست ‌جمهوری، آیت ا... سید‌ ابراهیم رئیسی به‌ همراه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی د‌ر نهاد‌ ریاست ‌جمهوری حضور یافت و رئیس جمهور سابق د‌فتر کار را به آیت ا... رئیسی تحویل د‌اد‌.
 /انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.