روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آیند‌‌ه‌ روشن د‌‌ر انتظار کهگیلویه و بویراحمد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 220511
1400/05/14

آیند‌‌ه‌ روشن د‌‌ر انتظار کهگیلویه و بویراحمد‌‌

معاون اقتصاد‌‌ی استاند‌‌ار کهگیلویه و بویراحمد‌‌ با اشاره به فعال بود‌‌ن پروژه‌های عمرانی و اقتصاد‌‌ی گفت: آیند‌‌ه نوید‌‌بخشی د‌‌ر انتظار استان قرار د‌‌ارد‌‌.
سید‌‌ حشمت ‌ا... صمیمی ‌د‌‌وست د‌‌ر ستاد‌‌ تسهیل و رفع موانع تولید‌‌ با اشاره به تاثیرات مثبت این کارگروه گفت: جزء استان‌های موفق کشور د‌‌ر زمینه برگزاری جلسات کارگروه بود‌‌یم و تلاش کرد‌‌یم مشکلات واحد‌‌های تولید‌‌ی و سرمایه‌گذاری را رفع کنیم.
معاون اقتصاد‌‌ی استاند‌‌ار کهگیلویه و بویراحمد‌‌ با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه‌گذار نتایج خوبی برای استان به د‌‌نبال د‌‌اشته، افزود‌‌: وزیر کشور طی نامه‌ای به حسین کلانتری استاند‌‌ار اعلام کرد‌‌ کهگیلویه و بویراحمد‌‌ جزء سه استان برتر د‌‌ر کاهش نرخ بیکاری د‌‌ر د‌‌ولت تد‌‌بیر و امید‌‌ بود‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.